Červen 2008


Jednorožci

27. června 2008 v 12:04 | síma |  Fantasy a nadpřirozené
Info:
Je mnoho teorií o jednorožcích. Jedna tvrdí, že na nich mohou jezdit jen dívky, které jsou ještě panny. Jiná tvrdí, že na nich může jezdit každý, a další, že na jednorožci nemůže jezdit nikdo. Na jednorožci může teoreticky jezdit každý, ale dokáže to jen velmi málo lidí. Buď se musíte s jednorožcem dohodnout, nebo to můžete zkusit násilnější cestou - zkusit na něm jet proti jeho vůli. Je to ale velice nebezpečné, protože jednorožec je velice hrdé a inteligentní stvoření. Málokdy strpí, aby se s ním zacházelo jako s obyčejným koněm. To, co jednorožce odlišuje od koně je jeho roh, ve kterém je ukryta všechna jeho magická moc. Každý jednorožec se může díky svému rohu přeměnit v jiného tvora. Záleží na na schopnostech jednorožce kolik podob může mít, ale maximum je myslím 4. Obvyklé jsou 3 a někteří mají jen 2. Každý jednorožec si ale musí zachovávat svůj roh, i když jen zakrnělý, jinak by se nemohl proměnit zpět. Jeho roh je také jistým způsobem dorozumívání, protože roh je dutý a dá se na něj vyluzovat pro každého specifická melodie. Některé zní jako harmonika, zvonky, saxofon, atakdále atakdále... Jednorožec díky magii vydrží daleko déle a rychleji běžet než obyčejný kůň. Jednorožci jsou také velice nebezpečnými soupeři, protože jejich roh se dá využít i jako zbraň. Také není pravda, že jsou jednorožci bílý. Jednorožci hýří všemi barvami. Mohou být purpurový, modří, hnědí, černí, stříbrní, zlatí, šedí, mohou být strakatí, nebo mohou být duhoví.
Obrázky:

Lamy

24. června 2008 v 17:33 | Sissi |  Lamy
Lama - rod přežvýkavých sudokopytníků z čeledi velbloudovitých. Žije v Jižní Americe. Známy 2 druhy: lama huanaco a lama vikuňa. V divoké formě žijí ve výšce 3500-6000 m n.m. Loví se pro chutné maso a kožešiny. Jejich domestikované formy se chovají v horských oblastech Jižní Ameriky pro maso, mléko, kůži a nošení břemen. Chov lam se v jiných oblastech světa nerozšířil
Supr video s ještě suprovější písničkou.
(zdroj tohoto videa: saruska7@seznam.cz)